HMS-håndbok for 07550 Sortland Taxi

HMS-mål

  1. Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
  2. Vi skal kildesortere avfall.
  3. Vi skal redusere energibruket.
  4. Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papiravfallet.
  5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter ved innkjøp
  6. Vi skal redusere våre utslipp, gjennom å fase inn nullutslippsbiler og Euro 6 (gjelder maxi og busser)

 

Organisasjonskart/ansvarsoversikt

Daglig leder: Harald Mehus

Miljøfyrtårnansvarlig: Harald Mehus

HMS-ansvarlig: Roy Allan Jenssen

Innkjøpsansvarlig: Harald Mehus

Avfallsplassansvarlig: Huseier

Verneombud: Roy Allan Jenssen

Brannleder: Nikolai Hamlot

Arbeidsgiver/drosjeeier er ansvarlig for å følge lover og regler i sin egen bedrift i samvirket.

Arbeidsmiljøundersøkelse

Gjennomføres minst en gang hvert tredje år. Informasjonen sammenfattes i en HMS-rapport.

Arbeidsreglement/medlemshåndbok

Reglementet gir deg retningslinjer for den daglige utførelsen av arbeidet og forholdet til sentralen og publikum.