HMS-håndbok for 07550 Bø Taxi AS

HMS-mål

 I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre aktiviteter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Organisasjonskart/ansvarsoversikt

Daglig leder: Geir Viggo Pedersen

HMS, og Miljøfyrtårnansvarlig:

Innkjøpsansvarlig:

Avfallsplassansvarlig:

Arbeidsgiver/drosjeeier er ansvarlig for å følge lover og regler i sin egen bedrift i samvirket.

Arbeidsmiljøundersøkelse

Gjennomføres minst en gang hvert tredje år. Informasjonen sammenfattes i en HMS-rapport.

Handlingsplan og årshjul

Handlingsplan

Årshjul

Sjekkliste HMS

Arbeidsreglement/medlemshåndbok

Reglementet gir deg retningslinjer for den daglige utførelsen av arbeidet og forholdet til sentralen og publikum.